มาถึงข้อที่ 20 และการกลับมาพบกันอีกครั้งที่ยอดเยี่ยม! 

มาถึงข้อที่ 20 และการกลับมาพบกันอีกครั้งที่ยอดเยี่ยม! 

“แล้วเขาก็ลุกขึ้นไปหาบิดา แต่เมื่อเขายังอยู่แต่ไกล บิดาเห็นเขาแล้วสงสาร……” พ่อของเขาไม่เคยละทิ้งการตามหาเขา…..เขาจะสแกนถนนทุกวันเพื่อดูว่าลูกชายสุดที่รักของเขาจะกลับมาหรือไม่ พระเจ้าทรงตรวจดูทางหลวงเสมอเพื่อดูว่าเราจะมางานรวมญาติทุกวันและทุกสัปดาห์หรือไม่ พระเจ้าไม่เคยทอดทิ้งเรา  ข้อ 20 ลงท้ายด้วยฉากประทับใจ……..พ่อ “วิ่งมากอดคอจูบพ่อ” การรวมตัวที่น่าตื่นเต้นเกิดขึ้นและพ่อก็พร้อม! พระบิดาบนสวรรค์ของเราพร้อมเสมอที่จะพบลูกๆ ของพระองค์อีกครั้ง ลูกชายสารภาพ

ว่าเขาไม่สมควรเรียกว่าลูกของพ่อ แต่พ่อไม่ได้ยินด้วยซ้ำ

 เขาสั่งให้คนรับใช้นำเสื้อคลุมที่ดีที่สุด แหวนแห่งอำนาจสำหรับมือของเขา และรองเท้าสำหรับเท้าของเขา เราต้องการเสื้อคลุมแห่งความชอบธรรมของพระคริสต์ทุกวัน — ความชอบธรรมของพระองค์คือแก่นแท้ของข่าวสารของทูตสวรรค์ทั้งสาม เราต้องการพระคริสต์เพื่อให้เรามีความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับสวรรค์เมื่อเราพึ่งพาพระองค์อย่างสมบูรณ์ 

พระคริสต์ตรัสกับเราวันนี้ในวิวรณ์ 3:17-20 โดยบอกเราว่า “เพราะท่านพูดว่า ‘เรามั่งคั่ง มีทรัพย์มาก และไม่ขัดสน’—- และไม่รู้ว่าท่านช่างน่าสมเพช น่าสังเวช คนยากจน คนตาบอด และเปลือยเปล่า เราแนะนำเจ้าให้ซื้อทองคำที่หลอมด้วยไฟจากเรา เพื่อเจ้าจะได้มั่งคั่ง และเครื่องนุ่งห่มสีขาวเพื่อท่านจะได้สวมไว้ เพื่อไม่ให้ท่านละอายใจที่เปลือยกายอยู่ และชโลมตาของเจ้าด้วยยาทาตาเพื่อเจ้าจะได้มองเห็น ฉันรักใครมากฉันตำหนิและตีสอน ดังนั้นจงกระตือรือร้นและกลับใจใหม่ ดูเถิด เรายืนเคาะอยู่ที่ประตู ถ้าผู้ใดได้ยินเสียงของเราและเปิดประตู ฉันจะเข้าไปหาเขาและรับประทานอาหารร่วมกับพระเจ้า ไม่เคยบังคับพระองค์ให้เข้าไป…. เขาแค่เฝ้าดู เชื้อเชิญ และรอให้เรากลับมาพบกันใหม่ พระองค์ทรงเคาะหัวใจของเราเพื่อขอคืนดีกัน แต่พระองค์ไม่เคยบังคับเราเลย…..พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแห่งความรักอันอ่อนโยน 

ลูกา 15 กล่าวต่อไปว่าพ่อของลูกชายสุรุ่ยสุร่ายได้จัดงานเลี้ยงและงานเลี้ยงขนาดใหญ่สำหรับลูกชายที่กลับมาของเขา มันเป็นการรวมตัวที่ยิ่งใหญ่ที่สุด……..พ่อพร้อมเสมอสำหรับวันที่แสนวิเศษนั้น หมายถึงพระบิดาบนสวรรค์ของเราและแผนแห่งความรอดอันยิ่งใหญ่ของพระองค์—–พร้อมเสมอที่จะต้อนรับลูกชายหรือลูกสาวกลับบ้าน!

ในหนังสือ Christ’s Object Lessons เราอ่านว่า

 “อย่าฟังคำแนะนำของศัตรูให้อยู่ห่างจากพระคริสต์จนกว่าคุณจะทำตัวเองให้ดีขึ้น……ถ้าคุณรอจนถึงตอนนั้น คุณจะไม่มีวันมา……จงลุกขึ้นไปหาพระบิดาของคุณ . เขาจะพบคุณในทางที่ดี ถ้าคุณกลับใจไปหาพระองค์แม้แต่ก้าวเดียว พระองค์จะรีบโอบคุณไว้ในอ้อมพระหัตถ์แห่งความรักอันไม่มีขอบเขตของพระองค์ ……ไม่มีการสวดอ้อนวอนให้ แม้ว่าจะขาดตอน น้ำตาจะไม่ไหล ไม่ว่าจะเป็นความลับ จะไม่มีความปรารถนาที่จริงใจต่อพระเจ้า น่าทะนุถนอม แม้จะอ่อนแอ แต่พระวิญญาณของพระเจ้าจะออกไปรับมัน” (หน้า 205-206)

เพื่อน ๆ การรวมตัวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดรออยู่ข้างหน้า……..การเสด็จมาครั้งที่สองของพระคริสต์ ฉันเชื่อสุดหัวใจว่าพระเยซูกำลังจะเสด็จมาในไม่ช้า!

คุณพร้อมไหม? คุณเปิดประตูใจและยอมให้พระเยซูเข้ามาแล้วหรือยัง? ถ้าไม่ฉันขอเชิญคุณทำตอนนี้ จากนั้นขอให้พระองค์ใช้คุณเพื่อเข้าถึงผู้อื่น โลกกำลังต้องการความรักและพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงของพระคริสต์อย่างสิ้นหวัง พระเจ้าคาดหวังให้คุณเป็นพยานที่ยิ่งใหญ่ ชี้ให้ผู้คนเห็นการกลับมาพบกันครั้งสุดท้ายเมื่อพระเยซูเสด็จกลับมาเพื่อพาเรากลับบ้านไปสู่สวรรค์ คุณเต็มใจที่จะไปและเชิญคนอื่นๆ มาร่วมงานคืนสู่เหย้าที่ยอดเยี่ยมที่สุดนี้หรือไม่? ถ้าเป็นเช่นนั้นทำไมไม่บอกเขาในตอนนี้

มาสวดมนต์กันเถอะ พระบิดา ขอบพระคุณสำหรับการสร้างพร้อมกับพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ แผนแห่งความรอด พระกิตติคุณอันเป็นนิจ โอกาสที่เราแต่ละคนจะได้รับการช่วยให้รอดโดยพระคุณ ความดีความชอบ และพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ และตอนนี้ พระเจ้า ขณะที่เราใคร่ครวญถึงอนาคตและสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว เรามองหาโอกาสในการเป็นพยานแทนคุณในขณะที่เราเชื่อมต่อกับคุณ และเรามองหาโอกาสที่จะได้พบคุณทุกวันในการศึกษาพระคัมภีร์และการอธิษฐาน ทุกสัปดาห์เมื่อเรานมัสการท่านในวันที่เจ็ดศักดิ์สิทธิ์ของสัปดาห์ คือวันสะบาโต ขอพระเจ้าอวยพรในการรวมตัวครั้งนี้ และจากการพบกันครั้งนี้แต่ละครั้งช่วยให้เรามีพละกำลังและความกล้าหาญ และมีความอดทนในการประกาศข้อความแห่งความรักที่ยอดเยี่ยมของคุณ และข้อความจากทูตสวรรค์ทั้งสาม ด้วยความชอบธรรมอันยอดเยี่ยมของพระคริสต์ที่เป็นแกนกลางของข่าวสารเหล่านี้ ขอบพระคุณที่ฟังเรา และอวยพรทุกคนเมื่อพวกเขามาถึงเชิงกางเขน ยกเว้นคุณ และไปจากเชิงกางเขนนั้นเพื่อบอกคนอื่น ๆ เกี่ยวกับการมาของคุณในไม่ช้า เราขอในนามพระเยซู อาเมน

Credit : แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว | แต่งบ้านและสวน | พระเครื่อง | รีวิวกล้องถ่ายรูป